Mine værdier - stemningen i mit arbejde er:
LETHED: Måden at se verden på
  LYKKE: Omdrejningspunktet til beslutninger
  LATTER: Giver energi og har ingen bivirkninger