Arbejdsmetoder
Jeg har meget fokus på den forskel mit besøg skal gøre, og på de resultater, der skal skabes.

Derfor bliver alle opgaver planlagt og designet i tæt samarbejde med mine kunder, så behov og ønsker bliver klare for begge parter.

Når opgaven udføres, uanset næsten, hvad jeg formidler, skal det inspirere, give mening og energi til at handle på.

Jeg medbringer spørgsmål til deltagerne, således at de finder deres egne svar, jeg bruger konkrete historier for at skabe genkendelighed til teorierne, og jeg forsøger altid at tale til de muligheder modtageres virkelighed indeholder.