Undervisning i coaching
Jeg underviser udfra en antagelse om at coaching er en måde at lede på, en måde at handle på, en måde at tænke på, en måde at være på. Processen skabes ved at gå bag om eget potentiale, dette giver mulighed for at finde ud af, hvor din coaching kommer fra og hvordan det virker. Herigennem bliver du bedre til at frigøre mental energi så du kan udføre opgaven mere naturligt og fra hjertet. Du får konkret viden om, hvad der skal være tilstede for at lave den optimale coaching, og du kan forvente en dybere anerkendelse af dine egne ressourcer, som skaber klarhed til at se andres. Fornyelser af energi, motivation og engagement som coach, gør at du kan ”risikere” at gøre mindre og opnå mere, både for dig selv og andre.