Konference
Jeg mener, at en konference skal være sådan en oplevelse, at man, når man går ud af døren, er inspireret og fyldt af ny energi, har lært en masse, kan se sig selv handle på dette, har skabt nye relationer og at det hele var tid og pengene værd. For at skabe denne stemning og resultat hos modtageren, tror jeg på, og har erfaringer med at designe, en konferenceform der er mindre videnstung og som indeholder en meget mere aktiv og implementerende proces for deltagerne.

Målet med konferencer er som regel at få deltagerne til at ændre adfærd - hver især ud fra den viden, de vælger at tage ind, og som de vurderer, vil give resultater i deres virksomhed. Nogle gange bliver resultatet af en konference at deltagerne har haft en dejlig og inspirerende dag og at konferencemappen bliver stillet ind i reolen for ”så kan jeg lige kigge nærmere i den senere”, og hurtigt bliver alle tankerne opslugt af hverdagens gøremål. Men! Det, det gælder om er jo, at få den nye viden transformeret til handlinger.

Jeg kan være med til at øge denne transformation og dermed resultaterne af en konference.

Konkret kunne det være:
  • at arbejde med konferencens form og procesmateriale til deltagerne
  • at formen sammensættes af oplæg og processpørgsmål
  • at oplæg suppleres med en dialog-café eller struktureret networking (f.eks. Open Space)
  • at den enkelte deltager forbereder sig inden konferencen, således at alle har et samlet perspektiv for en indholdsrig konference
  • at anvende metoder på, hvorledes man kan synliggøre effekter og resultater af konferencen, så det gør en forskel
Derudover kan jeg støtte, lede og gennemfører processen under konferencen.