Jeg ved hvad mit netværk ved
Ingen kan nok til at kunne det hele selv - så vi har brug for et netværk, der kan hjælpe os med informationer og viden. At udvikle sin netværkskompetence er måske den mest værdifulde kompetence i arbejdslivet i dag, og mange mennesker kæmper med deres netværk, når etableringen forgår udfra perspektivet ”HVAD VIL JEG HAVE”. Hvis netværket skal holdes i live, give synergi, gode snakke om erfaringer, skabe ny viden og udvikle nye ideer, handler det om, hvad hver enkelt byder ind med, altså “HVAD VIL JEG GIVE”.

I videnssamfundet har vi brug for at etablerede netværk på tværs af forskellige virksomhedstyper og brancher, pga. ændringer i arbejdsopgaver, arbejdsmetoder samt et stadig mere udtalt ønske om forandringsparathed. At kunne håndtere forandringer, skabe nye løsninger og tilfredsstille et stigende behov for personlig sparring, kræver inspiration og erfaringsudveksling fra et mangfoldigt netværk.

Perspektiver til at forstå, se og navigere i netværket af relationer er:
  • Anerkendelses af egne kompetencer og viden
  • Netværket udgår fra dig selv og bliver lige så godt, som det du lægger i dette
  • Et netværk handler om, hvordan du forholder dig til andre mennesker
Jeg kan give metode og praktiske eksempler på, hvorledes du allerede i morgen kan gøre en forskel i dine handlinger. Det kan være som et foredrag eller som en dialogcafe, hvor netværket bliver prøvet, fordi deltagerne involveres aktivt med deres viden og erfaringer og hvor processen er baseret på dialog i mange små grupper.