Det anerkendende samarbejde
Jeg ser det anerkendende samarbejde som en tænkning, der giver en holdning, som skaber vores menneskesyn og derved sætter os i stand til at leve det vi ønsker i vores handlinger.

Mere end nogensinde er vi optaget af at tænke og tale i problemer, som kræver en fælles fejl- og mangeltænkning. Men vi kan jo også vælge en udforskende og værdsættende tænkning, som gør at disse snakke kommer til at ose af drømme, ønsker, håb og et stort engagement for fremtiden.

Menneskelige systemer skabes og begribes af de mennesker der lever og arbejder i dem, og vi konstruerer den virkelighed vi lever i, igennem den måde, hvorpå vi tænker og taler om os selv og andre. Ved at sætte fokus på det, der virker, de livgivende kræfter, finde frem til ønskerne, kan man risikere at det både er opløftende, motiverende og inspirerende at rette blikket på egne, kollegaers og organisationen stærke sider.

Min påstand er, at alle mennesker søger det, der giver mening, energi og glæde - jeg har i hvert fald aldrig hørt nogen sige nej til dette, så det har vi tilfælles. Vi ved alle, at personligheden næres af opmærksomhed og påskønnelse, vi ved, at trækker vi de gode erfaringer frem opbygges selvtilliden, vi ved, at de gode snakke er, når vi ser muligheder og de bedste løsninger.

Jeg kan komme ud og være med til at give påmindelser, skabe en proces, levere teori og praksis på, hvordan man kan skabe forandringer på den gode måde.