Foredrag
Kunsten at leve med lethed, lykke og latter!

Kunst betyder at lade sig inspirere, og det er hensigten med dette foredrag.

Lethed, lykke og latter er felter, som vi alle ønsker at bevæge os rundt i. Min antagelse på dette perspektiv bygger på, at vores mentale og fysiske energi udspringer deraf.

Lethed; Der, hvor man gør mindre og opnår mere. Det handler om måden at se verden på, ikke med øjet, men måden hvorpå vi forstår, opfatter og oversætter oplevelser på.

Spørgsmålet inde i én selv kan være ”Hvor let skal det være?”

Lykke; Er forbundet med glæden og når glæden er tilstede opstår energien.

For at understøtte sine beslutninger og valg i livet kan man stille spørgsmålet ” Vil dette gøre mig lykkelig?”

Latter; Man mærker kroppen. Latteren virker beroligende og har ingen bivirkninger og vi behøver ikke at vente med at have det sjovt.

”Hvad skal der til for at jeg morer mig?”

Ved at skabe en vis form for indre disciplin, kan vi ændre vores livsindstilling og vores livssyn. Vores beslutninger tages ud fra den måde vi anskuer livet på og her kan vi vælge, om vi vil have en følelse af at favne livet frem for at fornægte det og således skabe en stemning af at vi bevæger os hen imod noget, der vil komme godt tilbage.