Jeg lever af at gæste som inspirator, coach og procesmager for mennesker og virksomheder, der har et ønske om at skabe nye tankegange, sprogbrug og handlemønstre.

Min rolle som inspirator er, at hjælpe med at perspektivere udfordringer og fokusere på positive udviklingsområder i den aktuelle situation.

Min rolle som coach er at hjælpe mennesker med at erkende og udfolde deres potentiale.

Min rolle som procesmager er, at når noget skal udvikles eller ændres er grundidéen, at det skal være enkelt, personligt samt give mening og energi til handling.
Helle Engelbrechtsen, Kystvejen 65, 3. th, 8000 Århus C, 86135222, 26208938
mail@helleengelbrechtsen.dk